21.09.18

Úvodní informace a upozornění.

"Points of Interest"
Takto jsem nazval blog, v kterém chci stručně informovat ( nejen ) o programech a on-line službách, které mne zaujaly nabízenými funkcemi, uživatelských prostředím a designem. Nepůjde o recenze, ale o informace. Uváděné programy jsem si vyzkoušel, ale neprováděl jsem komplexní test. Proto upozorňuji, že za případný výskyt  problémů při instalaci a provozu programů nemohu nést odpovědnost. Věřím, že v tomto weblogu najdete pro sebe něco zajímavého a užitečného. Arnošt Katolický.
---
This is how I called a blog, where I want to briefly inform (not only) about programs and on-line services, that interest me with the offered features, user environment and design. It's not about reviews, but information. I've tried the programs I've listed, but I did not complete a full test. I would therefore like to point out, that I can not be held responsible for any problems encountered during the instalation and/or operating programs. I believe you will find something interesting and useful for you in this weblog. Arnošt Katolický.